ประชุม กิจกรรม จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ มอบหมาย พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษานายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ
เข้าร่วมประชุมหารือในการจัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” ณ ห้องประชุมสวนกุหลาบอนุสรณ์ 12 ทศวรรษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกให้สังคมได้รับรู้ถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมีนายแพทย์ พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานที่ประชุม
โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ใกล้ประตูมณีนพรัตน์ ทิศเหนือของพระบรมมหาราชวัง และ วันที่ 13 ตุลาคม ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ใกล้กับสะพานพระปกเกล้า