ติวเสริม O-NET GAT PAT
วันที่ 18 กันยายน 2563
พล.ต.อ. ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ
ร่วมด้วย ดร.ชนะชาย นิมิตรพงศักดิ์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นตัวแทนในการเปิดการจัดการติวเสริมความรู้ทางวิชาการ O-NET GAT PAT
โดยเริ่มที่การบรรยายพิเศษ เตรียมใจ รู้ไว ใช้ลุย "เจาะลึก TCAS64" แนะนำการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำหรับน้องๆ นักเรียนเทพศิรินทร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำไปพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น Champions งานครั้งนี้จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองม.6 ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ