เยี่ยมอาการป่วย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานสภาฯ
วันที่ 24 กันยายน 2563
พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายทนายยอดเพชร ธนธรรมทิศ อุปนายก(ทรัพย์สิน) นายกสิน นาคเสวต ที่ปรึกษาสมาคมฯ เเละนายสรายุทธ เชื้อสมัน เลขานุการสภา ฯ
นำกระเช้าเข้าเยี่ยม ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานสภานักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ภายหลังจากเข้ารักษาผ่าตัดบอลลูนหัวใจเรียบร้อยเเล้ว ณ บ้านพักย่านสามเสน กทม.