ร่วมจัดซุ้มอาหารถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
วันมหาปวารณาออกพรรษา เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้ถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 80 รูป เวลา 06.30 น.
ณ ลานโพธิ์ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ได้จัดซุ้มอาหารถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
และอาหารเช้าแก่แขกผู้มาร่วมงาน